Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site.

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om een checklist opgesteld door het RIVM ("Gezondheidscheck (vragen aan de bezoeker)") te doorlopen. Dit doen we zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is. Acties van gebruikers op basis van onze informatie en adviezen komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid. De beelden en teksten op onze website zijn door ons gemaakt en geschreven. Het auteursrecht op dit materiaal berust bij covidtriage.nl. Voor de beelden die wij niet zelf hebben gemaakt, hebben wij toestemming van de rechthebbende.

Kom je op onze website onjuiste informatie tegen? Laat ons dit vooral weten via ons contactformulier.